Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

I dag och i framtiden

Svensk Innebandys vision är att vara Folksporten

Med folksport så tänker vi på en sport som tilltalar många. Som är öppen för alla. Som är så enkel och rolig att många vill utöva den. Och som dessutom är underhållande att se på.

Här hittar du info om vad Svensk Innebandy arbetar med för att nå målen och hur vi tänker oss att nå dem. Den sista april varje år tar vi ut statistik från den senaste säsongen.

Den 30/4 2019 har Svensk Innebandy 904 föreningar och 116 071 spelare. Fördelat på:

34 410 kvinnor 

81 661 män
30 153 som är 16 år och äldre
31 919 som är upp till 9 år 
30 463 som är 10-12 år
21 473 som är 13-15 år
2 063 som spelar motionsinnebandy

Hur det är fördelat i landet? Kolla här!

Se Svensk Innebandys senaste verksamhetsberättelse:

Svensk Innebandys stadgar

Fakta om innebandy

Så blir vi en folksport