Seriespel Blå

Blå (9-12 år) - Lära sig träna
Glädje och individuell utveckling i fokus! Vi vill utveckla spelarnas grundläggande atletiska och tekniska färdigheter, bygga en god självkänsla och självförtroende.

Blå Innebandy i Gävleborg!

Här är en hel del förtydliganden gällande blå-serie, men innan detta så är det en del moraliska bitar vi vill försöka förmedla. Vi håller just nu på att omorganisera oss vilket innebär att vi tyvärr ligger lite efter med tävlingsverksamheten i HIBF. Vi jobbar väldigt hårt med att komma i kapp och få alla bitar på plats och det är många som gör ett hästjobb så vi är mycket glada över erat engagemang. Här kommer några förtydliganden som är viktig på blå nivå.

I modulen finner ni även underlaget för High-Five som skall genomföras på BLÅ nivå. Det är föreningens ansvar att detta sköts enligt givna riktlinjer. Notera att den tidsplan som ligger i kallelsen på seriedirektiven endast är ett förslag på hur man kan kommunicera. Er förening äger så klart er egen tidskalkyl inför match.

 

Seriedirektiv - Blå divisioner