IntegrationIdrott - en väg till bättre integration

Svensk Innebandys integrationssatsning ”Idrott – en väg till bättre integration” har sedan starten 2016 skapat runt 120 aktiviteter landet över. 

2017/18 startades två större och djupare projekt där  utvecklingen följs noggrant med målet att skapa två helt olika modeller att applicera på andra orter i landet.

Projekt 1: Charlottesborg, Kristianstad
Uppdrag -> Starta upp innebandy i ett område med hjälp av en befintlig förening. Målet är att lyfta hela området genom att få in barnen i idrottsverksamhet

Projekt 2: Angered/Bergsjön, Göteborg
Uppdrag -> Starta nya innebandyföreningar i områden där innebandy inte finns.

Dessutom har många av de satsningar som startats tidigare levt vidare, utvecklas och fördjupats. I skrivande stund är ungefär 90 satsningar aktiva. Några har avslutats för att spelarna flyttats över till de ordinarie lagen. 

Svensk Innebandy har också ett samarbete med Postkodstiftelsen. Läs mer om det här.

Vill din förening arbeta aktivt med integration? Kontakta Bodil Långberg som är ansvarig för integrationssatsningen inom Svensk Innebandy.