Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Dalarnas utbildningssida

Utbildningsinformation till ledare i Dalarnas Innebandyförbund!

Datum för höstens första utbildningar för ledare i Dalarnas Innebandyförbund är nu satta och ni hittar dessa under utbildnings-sidan. 

Anmälan för utbildningar gör ni via denna länk:

https://nya.innebandy.se/dalarna/tranare/ga-en-utbildning/aktuella-utbildningar/

En del förändringar sker också för dig som ledare.

Har du frågor gällande utbildningar, maila alltid i första hand  
jakob.westerlund@innebandy.se som är huvudansvarig utbildare i Dalarna. 

För att få en ledarlicens vad gäller då?

Svensk Innebandy fortsätter sitt arbete som syftar till att vidareutveckla vår utvecklingsmodell (SIU). Arbetet kommer påverka vår utbildningsstruktur, utbildningsinnehåll och själva genomförandet av utbildningarna. En del av de förändringarna kommer vi att ser vi nu till säsongen 2019/2020.

För att vara ledare- på barn och ungdomsnivå linje med SIU-modellen och målsättningen med ökad kompetens och utveckling av våra ledare så förändras nu kraven för godkända ledare som står i båset i samband med match. Detta gäller samtliga ledare, oavsett roll.

*Samtliga ledare som står i båset på en ungdomsmatch upp till 16 år (grön-, blå-, och rödnivå), måste samtliga i båset ha genomfört en godkänt grundutbildning för barn och ungdom.

Har man gått GU efter 2017-06-30 så behöver man inte genomföra ny utbildning eller om man har gått en annan fördjupnings-utbildning efter för att din ledarlicens skall gälla säsongen ut. Har man inte gått någon utbildning efter nämnt datum ovan måste man gå den nya Grundutbildningen för Barn/Ungdom. 

Ledarlicensen förlängs med tre (3) år från och med utbildningstillfället samt till 30:e juni, valt år.

Går man en fördjupnings-utbildning Steg 1, förlängs även där ledarlicensen med tre år.

Det betyder att:
GU måste samtliga gå, upp till 16 år går man Barn och Ungdom (B/U) och från 16 år går man Junior/Senior (J/S).

Från och med hösten 19 kommer fördjupnings-utbildningarna (Människan, Innebandyspelaren etc) utbildningarna nu ersättas steg 1 utbildning på respektive färg. Ett nationellt beslut utifrån att att utbildningssystemet korrigeras inför säsongen 19/20. Människan/Spelsystemet/Atleten kommer ersättas med Steg 1 och Steg 2 utbildningar på respektive nivå. Dessa utbildningar kommer inledas från och med hösten och vara kravställt med ledarlicensen. Dvs Steg 1 utbildning på respektive nivå kommer vara kravställt med ledarlicens.

Pojkar 16- och Flickor 16 GUD definieras som rödnivå i detta fallet. 

På junior/senior- nivå rekommenderas samtliga ledare att gå Grundutbildning Junior/Senior.  

Vad händer om man inte går?

Ledarlicenskontroll genomförs löpande, vid den första identifikationen att ledaren inte har giltig ledarlicens tar personlig kontakt med ledaren där man uppmanas att omgående anmäla sig till nästa utbildningstillfälle. 

Vad händer från och med hösten?
De nya tränarkurserna (har arbetsnamn stegutbildning grön 1, blå 1 och röd 1) innebär en fortsättning på introduktionsutbildningen ”GU barn & ungdom” och leder deltagarna vidare i sin utveckling som tränare för barn och ungdomar på grön, blå och röd nivå.

I dessa utbildningar får tränarna en större och djupare insikt inom de områden som de mötte i Grundutbildningen. De får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska och fysiologiska faktorer som förekommer i innebandy. De får också en bredare bild av spelet innebandy ur taktisk synvinkel, liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation. Den del av utbildningarna som behandlar fysisk träning är präglad av att innebandy och fysisk träning integreras och att spelet även här står i centrum.

Utbildningarna bedrivs enligt metoden ”varierat lärande” vilket innebär att deltagarna genomför egenstudier i hemmamiljö, träffas vid en fysiks träff a´ 8 timmar innehållande diskussioner, erfarenhetsutbyte samt en praktisk del i hallmiljö (max 180 minuter totalt) och avslutar kursen med individuell reflektion i hemmamiljö. Vidare får deltagarna via Svensk Innebandys Utbildningsportal tillgång till ett omfattande webbmaterial – fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade efter respektive målgrupp.

Även i de här utbildningarna står Svensk Innebandy Vill i centrum. Barnkonventionen och barnrättsperspektivet är vår utgångspunkt vilket innebär att alla ungdomar är välkomna i en tillgänglig verksamhet präglad av kvalitet, ansvarskänsla och omtänksamhet.