IntegrationIdrott - en väg till bättre integration

Svensk Innebandys integrationssatsning ”Idrott – en väg till bättre integration” har sedan starten 2016 skapat runt 120 aktiviteter landet över. 

2017/18 startades två större och djupare projekt där  utvecklingen följs noggrant med målet att skapa två helt olika modeller att applicera på andra orter i landet.

Projekt 1: Charlottesborg, Kristianstad
Uppdrag -> Starta upp innebandy i ett område med hjälp av en befintlig förening. Målet är att lyfta hela området genom att få in barnen i idrottsverksamhet

Projekt 2: Angered/Bergsjön, Göteborg
Uppdrag -> Starta nya innebandyföreningar i områden där innebandy inte finns.

Dessutom har många av de satsningar som startats tidigare levt vidare, utvecklas och fördjupats. I skrivande stund är ungefär 90 satsningar aktiva. Några har avslutats för att spelarna flyttats över till de ordinarie lagen. 

Svensk Innebandy har också ett samarbete med Postkodstiftelsen. Läs mer om det här.

Svenska Postkodstiftelsen har i år beviljat Svenska Innebandyförbundet ett ekonomiskt stöd till utveckling av projektet "Idrott - en bättre väg till integration".

I bidraget ingår bland annat möjligheten att kunna ge föreningar eller distrikt ett visst ekonomiskt stöd för att komma i gång, fördjupa pågående arbete och liknande. Det går att söka kontinuerligt och vi fattar beslut fortlöpande

Läs mer om hur du ansöker till ett projekt.

 

Vill din förening arbeta aktivt med integration?

Kontakta Bodil Långberg som är ansvarig för integrationssatsningen inom Svensk Innebandy. 

Startpaket

Startpaketen finns tillgängliga för de föreningar och distrikt som vill påbörja ett integrationsprojekt.

De tre startpaketen är åldersindelade i och med att de olika åldersgrupperna har olika behov.

Startpaketen ska ses som stöd och inspiration, ingen vägvisare eller pekpinne.

Vid frågor kan ni vända er till ansvariga för integration Bodil Långberg (bodil.langberg@innebandy.se). Hon sitter på mycket kunskap och bollar gärna tankar och idéer.

Välj startpaket